PERSONAL PUBLICATIONS

- NOSTALGIE CONTRA NIEUWE ESTHETICA. Vlaanderen 161, 1977.

- HIU-T'ANG SU, MONDRIAN ET MOI-MEME. A la rencontre de l'Orient et de l'Occidant, du passé et du présent.  In opdracht van l'Institut Superieur pour l'Etude du Language Plastique.   Bruxelles 1988.

- Co-author of  'EEN KIJK OP KUNST'. Een educatief boek  over leren zien en genieten van kunst. Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerp 1987. Uitgeverij De Boeck, Antwerpen. Uitgeverij Van In, Wommelgem 2017.

- Co-author of  'DE TAAL VAN DE KUNST'. Een educatieve CD-rom  over techniek, vorm, kleur, compositie en een lexicon van kunstenaars en stijlbegrippen.  Standaard Educatieve Uitgeverij,  Antwerp 2001.  Uitgeverij De Boeck Antwerpen. Uitgeverij Van In, Wommelgem 2017.

- Co-author of  'DE TAAL VAN DE KUNST'. Een educatief boek  over techniek, vorm, kleur, compositie en een lexicon van kunstenaars en stijlbegrippen.  Standaard Educatieve Uitgeverij,  Antwerp 2001.  Uitgeverij De Boeck Antwerpen.

GRAFHIC  WORKS  

 • - SMAK, Museum of Comtempory Art, Ghent.
 • - MuZee, Museum of Modern Art, Ostend.
 • - V.U.B., Brussels.
 • - G.I.M.V., Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen.
 • - 'Moving Space’, Art gallery, Ghent.
 • - Roussel Art gallery, Bruges.
 • - Arconde, Deurle. De sporen van het zwart.

BIBLIOPHILE  COLABORATION  PUBLISHING

 •  HET HUIS BLIJFT VAST WEL STAAN. Doos van vijf kunstbladen. Elk blad is geconcipieerd met een handgeschreven gedicht van  Bert Popelier,  een potloodtekening van  Marcase  en een prolegomena  van  Frans Boenders. Dit werk is een uitgave van Poëziecentrum Gent en gedrukt door drukkerij  Imschoot © 1986, Ghent. 
 •  REPETITIONS.  Een album van zes gedichten van Willem Roggeman en zes bladen grafiek -in litho en zeefdruk- van Marcase. De oplage is getekend door de kunstenaars. Dit werk is een uitgave van Galerie  Roussel © 1993, Bruges.
 • -  NOTITIES VOOR EEN POETICA VAN DE TIJD.  Dichtbundel door Willem M. Roggeman, geïllumineerd door Marcase. Een oplage van 100 explaren.  Een uitgave van Kleinood & Grootzeer © 2013, Bergen op Zoom, NL.
 • -  NOTE PENTRU O POETICA A TIMPULUI. Dichtbundel door Willem M. Roggeman, geïllumineerd door Marcase. Een uitgave van Cronedit © 2014, Romània.